Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Herstructurering ondernemingen

Rechtsvormen in ondernemingen bepalen

Het gebeurt nogal eens dat een onderneming niet de juiste rechtsvorm heeft. Er is bijvoorbeeld een eenmanszaak en vanwege de risico’s is het beter om er een besloten vennootschap (BV) van te maken. Of er is een onderneming met meerdere BV’s, waarbij het vermogen op een fiscaal vriendelijke manier van de ene naar de andere BV moet overgaan. Daarnaast komt het voor dat het voornemen bestaat om de onderneming over te dragen. Een overdracht kan plaatsvinden binnen de familie, maar ook aan een derde. In beide gevallen is het zinvol om de bestaande situatie tegen het licht te houden en waar nodig de noodzakelijke herstructureringen door te voeren.

Van bedrijfsoverdracht tot herstructurering

Bij Dutch Tax View hebben wij ruime ervaring met het herstructureren van ondernemingen, ook als het gaat om herstructureringen in het kader van een bedrijfsoverdracht (in de familiesfeer). Zo kunt u bij ons terecht voor: omzetting van eenmanszaak, vof of maatschap naar BV (of andersom), juridische fusie, juridische splitsing of afsplitsing, aandelenfusie, bedrijfsfusie en herstructurering binnen fiscale eenheid.

Inventarisatie bedrijven

Voorafgaand aan de herstructurering maken wij een inventarisatie van de bestaande situatie. Daarna wordt bekeken langs welke weg het gewenste eindresultaat het beste kan worden bereikt. Uiteraard wordt er daarbij aandacht besteed aan de diverse belastingen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting) en de juridische aspecten (risico’s, aansprakelijkheid, bestaande contracten, etc.).

Om een herstructurering of bedrijfsoverdracht effectief uit te voeren dient er zoveel mogelijk te worden voorgesorteerd. Goed voorsorteren zorgt namelijk voor minder fiscale- en juridische hobbels, zeker als het de wens is om bij overdracht in de familiesfeer gebruik te maken van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) in de inkomsten- en schenk- of erfbelasting. Bovendien is de kans groot dat er bij een bedrijfsoverdracht aan een derde een aanzienlijk hogere verkoopprijs wordt ontvangen als de onderneming tijdig verkoopklaar is gemaakt.

Dutch Tax View is bij een herstructurering of bedrijfsoverdracht actief betrokken. Dit betekent dat wij samen met u de route uitstippelen en vervolgens het overleg en correspondentie met de belastingdienst en de notaris verzorgen. Bovendien stellen wij, indien nodig, de onderhandse stukken op die nodig zijn om de herstructurering of bedrijfsoverdracht in te leiden en te laten slagen.